sitemapxml.net quan tâm và cam kết bảo vệ sự riêng tư của người dùng. Phiên chính sách bảo mật này giải thích về chính sách bảo mật, thông tin mà sitemapxml.net thu thập từ người dùng và cách sử dụng nó.

Vui lòng đọc cẩn thận chính sách bảo mật sau trước khi sử dụng trang web sitemapxml.net. sitemapxml.net không cố gắng xác định danh tính của bất kỳ người dùng sitemapxml.net nào bằng cách phân tích đường dẫn sử dụng web.

Thông tin được thu thập bởi Sitemapxml.net từ người dùng:

Bạn có thể tạo tệp sơ đồ trang và xác nhận tính tương thích cho trang web của bạn trong sitemapxml.net mà không cần đăng ký hoặc cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Nhưng nếu bạn muốn lấy lại hoặc sử dụng sơ đồ trang web sau hoặc muốn có một bản sao của nó trong thư của mình, thì bạn cần phải cung cấp địa chỉ e-mail của bạn cho cùng một. sitemapxml.net nhắc nhở bạn về id của E-mail. Ngoài ra, sitemapxml.net thu thập các thông tin sau khi bạn sử dụng trang web: Địa chỉ URL của trang web mà bạn đã ghé thăm Hostingcompanieslist.com, địa chỉ Giao thức Internet (IP) của bạn, có thể bao gồm tên miền, máy chủ tên, loại nội dung từ tiêu đề trang.

Vì mục đích nào mà thông tin được sử dụng bởi Sitemapxml.net:

sitemapxml.net thu thập thông tin từ bạn chỉ để cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn. Nó chỉ được thu thập cho các hồ sơ nội bộ và chuẩn bị các báo cáo dựa trên số liệu. Thông tin cá nhân (địa chỉ e-mail) thu thập sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác nhưng gửi cho bạn liên kết để tải xuống sơ đồ trang web cho trang web của bạn. sitemapxml.net sử dụng cookie để xác minh rằng bạn là một người dùng sitemapxml.net và nó cũng sử dụng để đếm và theo dõi số lượt truy cập của bạn vào sitemapxml.net. Ngoài ra, nó cũng sử dụng cookie để xác định số lượng khách truy cập đến trang sitemapxml.net thông qua một quảng cáo cụ thể. sitemapxml.net sử dụng địa chỉ IP để thu thập thông tin nhân khẩu học rộng rãi như vị trí địa lý chung của bạn và nhà cung cấp dịch vụ Internet, loại máy chủ, loại nội dung vv

Bảo mật thông tin của bạn trong Sitemapxml.net:

sitemapxml.net đảm bảo rằng thông tin của người dùng được bảo vệ khỏi các tin tặc và những người lạm dụng. Nó sử dụng các biện pháp bảo vệ an ninh máy tính tiên tiến để bảo vệ các cơ sở dữ liệu và máy chủ của nó khỏi những nguy cơ mất mát, truy cập trái phép, phá hủy, lạm dụng, sửa đổi hoặc vô tình tiết lộ dữ liệu. Những rủi ro này, tuy nhiên, không thể được loại bỏ hoàn toàn và sitemapxml.net do đó không thể đảm bảo an toàn hoàn toàn trong những tình huống đặc biệt. Sitemapxml.net tách riêng một số thông tin nhận dạng cá nhân nhất định do bạn cung cấp.

Hạn chế Truy cập thông tin:

Việc truy cập vào các thông tin được đề cập ở trên thu thập được từ người dùng chỉ bị giới hạn bởi admin của sitemapxml.net. Dữ liệu chỉ được sử dụng nội bộ và được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu sitemapxml.net. sitemapxml.net không cung cấp thông tin cho bất kỳ trang web hoặc khách hàng của bên thứ ba nào và do đó bảo mật các chi tiết được đảm bảo.

Liên kết đến các trang web khác:

trang web sitemapxml.net có thể có liên kết đến các trang web khác nhau và sitemapxml.net không chịu trách nhiệm về sự riêng tư và an ninh của thông tin cá nhân thu thập được bởi các trang web đó từ bạn.

Những thay đổi trong chính sách:

Chính sách bảo mật phải thay đổi theo định kỳ khi nội dung của trang web được cập nhật và các tính năng mới được giới thiệu một cách năng động. Mặc dù sitemapxml.net thông báo cho người dùng về những thay đổi, bạn cũng có trách nhiệm kiểm tra chính sách thường xuyên cho những thay đổi gần đây.

Bảng chú giải:

Đồng phục nhân viên

URL (Locator Tài nguyên Đồng nhất) là địa chỉ web hoàn chỉnh của một tệp hoặc tài liệu mà bạn xem trong thanh địa chỉ khi sử dụng Internet. Thanh địa chỉ là nơi mà bạn nhập tên của trang web và nó nằm ở đầu trang. Ví dụ về một URL là:

http://sitemapxml.net/index.php

http là giao thức

www.sitemapxml.net là máy chủ

index.php là tên tập tin

Địa chỉ Giao thức Internet

Địa chỉ Giao thức Internet (IP) là một bộ số được tự động gán cho máy tính của bạn mỗi lần bạn kết nối với Internet. Khi bạn sử dụng trình duyệt web của bạn để yêu cầu trang web từ máy tính khác trên Internet, trình duyệt web của bạn sẽ tự động cung cấp cho máy tính đó địa chỉ IP của bạn để dữ liệu yêu cầu của bạn có thể được gửi đến máy tính của bạn.

Tên miền

Tên miền là một phần của URL xác định một trang web cụ thể. Ví dụ: trong URL http://sitemapxml.net/faq-sitemap-sitemap-protocol.html, tên miền là sitemapxml.net.

Bánh quy

Cookie là một tệp dữ liệu nhỏ bao gồm số, chữ hoặc các ký tự khác mà máy chủ sitemapxml.net gửi đến trình duyệt của bạn và lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn khi bạn truy cập trang web sitemapxml.net. Các máy chủ sitemapxml.net có thể truy cập cookie này khi bạn trở lại trang web hoặc sử dụng sitemapxml.net.

Cookie sẽ tự động xác định máy tính của bạn, chứ không phải là danh tính của bạn, tới các máy chủ của chúng tôi trong khi bạn sử dụng trang web sitemapxml.net.

Trình duyệt

Trình duyệt, viết tắt của trình duyệt web, là một ứng dụng phần mềm được sử dụng để định vị và hiển thị các trang web khi bạn tìm kiếm một trang web. Hai trình duyệt phổ biến là Netscape Navigator và Microsoft Internet Explorer.